ATLIEKŲ SURINKIMO MARŠRUTŲ PLANAVIMAS

Sensoneo maršrutų planavimo sistemos privalumai:

  • Automatiškai planuokite surinkimo maršrutus
  • Optimizuokite surinkimo maršrutus, dažnumą ir transporto priemonių apkrovas
  • Optimizuokite išteklių (automobilių parko, etatų, laiko) naudojimą
  • Apskaičiuokite surinkimo išlaidas, laiką ir atstumą
  • Vairuotojų navigacija naudojant mobiliąją programėlę

Sensoneo maršrutų planavimo sprendimas leidžia optimizuoti ir automatizuoti atliekų surinkimo maršrutų planavimą. Jis sujungia išmaniąją atliekų tvarkymo sistemą, vairuotojo navigacijos programėlę ir “WatchDog” – geriausią atliekų surinkimo įrangą atliekų surinkimo sunkvežimiams. Atliekų stebėjimo duomenys padidina maršruto planavimo privalumus.

Sensoneo maršrutų planavimas leidžia automatizuoti atliekų surinkimo maršrutų valdymą, remiantis tiksliais iš anksto nustatytais duomenimis apie atliekų surinkimo transporto priemones, sandėlius ir sąvartynus / deginimo vietas. Siekiama, kad kiekvienas atliekų surinkimo maršrutas būtų suplanuotas taip, kad būtų maksimaliai išnaudoti jūsų ištekliai (transporto priemonių parkas, etatai, laikas) ir sumažintos darbui atlikti reikalingos išlaidos.

Operatoriai visus maršrutus planuoja maršrutų planavimo programoje, o vairuotojai juos gali pasiekti vairuotojo navigacijos programėlėje. Vairuotojo navigacijos programėlėje pateikiama posūkis po posūkio balsu vedama navigacija trumpiausiu, visiškai saugiu ir prieinamiausiu maršrutu.

Įdiegus maršrutų planavimo sprendimą, vienam kilogramui surinktų atliekų tenka nuvažiuoti mažiau kilometrų ir visiškai išnaudojamas transporto priemonių pajėgumas bei galimybės. Efektyvesni maršrutai padeda sumažinti neigiamą atliekų surinkimo poveikį miestui – mažesnė triukšmo tarša, oro tarša ir transporto spūstys.

Sensoneo naudoja GPS vietos nustatymą “Android” mobiliajame įrenginyje su mobiliąja programėle “Driver Navigation”, kad galėtų sekti surinkimo sunkvežimį maršrute. Vykdomas maršrutas matomas išmaniojoje atliekų tvarkymo sistemoje. Operatorius gali pakoreguoti vykdomą maršrutą ir nusiųsti atnaujintą maršrutą vairuotojui. Įrankis palygina suplanuotus ir įvykdytus maršrutus. Vairuotojas gali pranešti operatoriui apie bet kokią problemą, su kuria susiduria maršruto metu, naudodamasis vairuotojo navigacijos programėle.